onsdag 8. mars 2017

Premieavvik


Premieavvik er differansen mellom netto pensjonskostnad og innbetalt premie.


I tabellen ovenfor ser vi at det i år 9 og 10 blir større beløp til amortisering enn til premieavvik. Kommunen blir innhentet av historien.

Premieavvik kan trekkes fra kostnadene i det året de oppstår og fordeles i kommende år. Regelen trådte i kraft første gang i 2002 og er endret i 2011 og 2014.

2002 - 15 år fordeling (fordelingen kalles på økonomispråket amortisering).
2011 - 10 år fordeling
2014 -  7 år fordeling

Hvordan beregnes premieavviket?

Premieavviket beregnes av forsikringsselskapet (f.eks. KLP) og oppgis i forbindelse med årsoppgjøret.

Innbetalt premie inkl. administrasjonskostnader              = 100.000.000,00
Administrasjonskostnader                                                     =     9.000.000,00
Netto pensjonskostnad                                                          =    65.000.000,00
Premieavvik                                                                              =    26.000.000,00

I eksemplet ovenfor kan 26 mill. kroner trekkes fra kostnadene inneværende år og fordeles i kommende år. Dersom det gjelder regnskapsårene etter 2014 vil kostnadene kunne fordeles over 7 år.

Når en kommune har benyttet fordeling av premieavviket over mange år og har en utsatt kostnadene maksimalt og ploget kostnader foran seg, vil kommunen etter hvert komme til et punkt hvor de utsatte kostnadenen (amortisert premieavvik) blir større en premieavviket. Kommunen blir innhentet av de kostnader som tidligere er utsatt. "Nå er det ikke artig lengre".

En mulig løsning.

Det er grunn til å undersøke hvor stort premiefondet er. Premiefondet kan bare benyttes til innbetaling av pensjonskostnader. Dersom premiefondet er stort kan kommunen vurdere en forsiktig bruk av fondet for å dempe de økonomiske konsekvensene og på den måte lande litt lettere.

I og med at antall år kostnadene kan forskyves frem i tid (fra 15 til 10 og nå 7 år) vil samlet amortisert premieavvik går ned. Kommune  kan også utsette mindre enn maksimalt beløp for å få samlet amortisert premieavvik ned.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Materiell til nedlasting

 Rana kommune har nå opprettet en egen side for KØB-Modellen.  Du finner informasjon, KØB-filmen og materiell på  KØB