torsdag 13. april 2017

KØB-indeks
I forbindelse med prosjektet Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB) er et viktig mål å forenkle virkeligheten slik at KØB er vanskelig å misforstå. Det skal være vanskelig å kunne si «beklager men jeg forsto ikke hva jeg var med på å beslutte».


I arbeidet med å forenkle og gjøre KØB enklere å forstå har vi utarbeidet en indeks.

·         KØB-indeksen kan benyttes for å sammenligne KØB over tid - en kommune sammenligne seg selv over mange år for å se hvilken vei utviklingen tar.

·         KØB-indeksen kan benyttes for å sammenligne egen kommune med andre kommuner eller med KOSTRA-gruppe for å se hvor bærekraftig kommunen er sammenlignet med andre kommuner.

KØB-indeksen er utarbeidet slik at dersom kommunen er i balanse i forhold til økonomisk bærekraft så er indeksen 100%. Dersom kommunen har en økonomisk bærekraft som er bedre enn å være i balanse så er indeksen over 100%. Dersom kommunen sliter og bør foreta valg for å komme i økonomisk bærekraft balanse så er indeksen under 100%.  

Det kan være hensiktsmessig å sammenligne seg med andre kommuner eller med egen KOSTRA-gruppe.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Materiell til nedlasting

 Rana kommune har nå opprettet en egen side for KØB-Modellen.  Du finner informasjon, KØB-filmen og materiell på  KØB