lørdag 24. mars 2018

Kommuneplan og økonomiplan

Handelshøyskolen i Bodø, Nord universitetet har i sin undersøkelse spurt kommunene om kommuneplan og økonomiplanen er integrerte dokumenter.Utgangspunktet for spørsmålet var at kommunene må bedrive begge typer planlegging, men at kommuneplanen er den mest langsiktige av de to plandokumentene (typisk 10 års tidshorisont), mens økonomiplanen har 4 års tidshorisont. Det blir imidlertid mangelfullt å planlegge utviklingen av kommunen 10 år frem i tid uten å innta et økonomisk perspektiv på realismen av planene og muligens også en risiko/sensitivitetsanalyse. Dersom de to dokumentene utarbeides uavhengig av hverandre er det grunn til å tro at kommunene i større grad risikerer å ikke få gjennomført planene sine eller at de ikke har økonomi til å bære gjennomførte investeringer og endringer.
 
Er kommuneplanen og økonomiplanen integrerte planleggingsdokumenter?
Kilde: Handelshøyskolen i Bodø

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Materiell til nedlasting

 Rana kommune har nå opprettet en egen side for KØB-Modellen.  Du finner informasjon, KØB-filmen og materiell på  KØB