fredag 23. mars 2018

Samarbeider administrasjonen og politikerne?

I sin undersøkelse har handelshøyskolen i Bodø spurt kommunene om administrasjonen og politikerne samarbeider godt.


Et godt samarbeid mellom kommunens administrasjon og politikere er en forutsetning for at politikerne skal få informasjonsgrunnlaget de trenger, som en del av det å bli bevisstgjort og ansvarliggjort for økonomiske konsekvenser av politiske vedtak. Et stort flertall oppgir å ha et godt samarbeid mellom administrasjon og politikere (akkumulert 76,2 % har svart 5–7).

Hvor godt samarbeider kommunens administrasjon og politikere i økonomiske spørsmål?

Kilde: Handelshøyskolen i Bodø

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Materiell til nedlasting

 Rana kommune har nå opprettet en egen side for KØB-Modellen.  Du finner informasjon, KØB-filmen og materiell på  KØB